Awọn nkan tuntun julọ

Kini ọna ọna lominu
Ti ota re ba di ore